Tag: dòng

Tản bút, Góc chữ

Nước trôi thành dòng chảy mãi

Sáng tỉnh dậy nghe có thứ gì xanh xao câm nín chồi lên trong lòng, đến khi ra đường mới hiểu là vì sao. Là gió mùa hanh hao và xao xác. Bão về. Là mùa thu thật rồi sao. Mùa thu ơi!!! Tôi đã phải dừng ở “mùa thu”, và tiếp tục với “ơi”. Viết giờ đây là những đứt đoạn, đời sống người là những đứt đoạn. Nhưng đâu có sao, vượt lên những đứt đoạn, tiếp tục được những gì đã đứt đoạn mới có thể hoà vào được dòng chảy sâu thẳm của sống.

Thơ, Góc chữ

Hiện diện

Tôi ôm em trong tay
Tim em nằm lỏng lẻo trong lồng ngực
Tôi ấn chặt tay,
giữ tim không bật ra qua từng cú xóc,
đường xa lúc lắc
Tim rã rời
Tay phải tôi nắm lấy tay trái em
Ngón cái xoa xoa và bốn ngón kia bấm chặt
Cho em ảo giác về một sự hiện diện khác