Tag: Nghi lễ

Thơ, Góc chữ

Bí tích Khai tâm 3: Nghi lễ Thánh thể

[Thánh thể 1]: Một đoạn Tin mừng

Tôi đưa em về qua những triền mưa sạch bóng người, đội lên đầu em vòng nguyệt quế của khải hoàn không tiếng khóc than. Bóng tối phủ lên vai chúng ta tấm áo choàng của huy hoàng nơi quang phổ đã tuyệt diệt, nói với chúng ta bằng thứ ngôn ngữ của im lặng chỉ những kẻ đã đau sâu cùng mới lĩnh thấu. Em nhắm nghiền trong vầng hào quang của những màu câm, sau hai mươi ba cửa ải. Tôi ngửi em sạch tinh mùi đất lốp đốp mưa và những cọng cây xanh lúi nhúi nhún nhảy để rũ sạch sự vồ vập của ban ngày.