Danh họa, Lịch sử nghệ thuật, Nghệ thuật

Eugène Delacroix – Trường phái lãng mạn và chủ nghĩa cá nhân bạo liệt

Eugene Delacroix và những người cùng thời với ông đã ảnh hưởng đến bối cảnh hội họa, vốn trong nhiều thập kỷ đã bị chi phối bởi tính thẩm mỹ khắt khe và trí tuệ của nghệ thuật Tân cổ điển.