Tag: sự thật

Tản bút, Góc chữ

Tôi nói gì khi tôi nói về sự thật

Câu hỏi về sự thật chỉ nằm trong tư duy của con người. Phải xuất phát từ tư duy, phải ở trong tư duy – thì mới đặt ra câu hỏi về sự thật, mới cần phân biệt cái này là thật, cái kia không thật. Ngoài tư duy thì chỉ có đơn thuần tồn tại. Chỉ có thứ có đó, không có thứ không có đó. Vậy là, nếu đã đặt câu hỏi về sự thật, nghĩa là đang nằm trong vòng cương toả của tư duy con người. Nói về sự thật rồi sẽ phải nói về nỗi tuyệt vọng.