Tag: màu lam

Dòng chảy, Lịch sử nghệ thuật, Nghệ thuật

Màu xanh lá – Từ sắc tố độc hại đến biểu tượng của chủ nghĩa môi trường

Màu xanh lá phổ biến này đã xuất hiện xung quanh chúng ta như một hằng số kể từ lịch sử của loài người (theo như những gì chúng ta biết), vì vậy có vẻ lạ lùng khi nghĩ về nó như một thứ gì đó thuộc về quá khứ. Nhưng thật ra nó có một lịch sử phong phú với nhiều thách thức.