Phê bình nghệ thuật, Chuyên sâu

Phê bình nghệ thuật đã thay đổi ra sao trong thời đại kỹ thuật số?

Thông qua các blog, trang web và phương tiện truyền thông xã hội, ngày càng có nhiều bài viết hơn bao giờ hết về nghệ thuật. Nhưng liệu chúng có bổ sung thêm những hiểu biết có ý nghĩa, hay chỉ là tiếng ồn? Đây là một vấn đề cần tranh luận.