Thơ, Tản bút

Cầu ô thước tháng Tứ

Lại một đêm mưa cạn
Nối thế giới song song
Lại vùng không biên giới
Rơi nghiêng giọt đoạ đày

Trăng mờ giăng lối tỏ
Hoài thương ngập đường mòn
Một mảnh thơ tinh tú
Treo giữa trời làm thinh

Bắc cây cầu Ô Thước
Giữa tháng Tứ mưa giông
Một vùng mênh mông khác
Giữa đỉnh cao gió rền

Lời còn trong hồi cố
Đã thất tiết trần ai
Điềm trinh nhặt cánh mỏng
Gói một bụm lửa hồng

Về xuyên không tháng Tám
Xếp mười sắc mù loà
Thêm hai tư khắc đợi
Nhịp mê hoá mây huyền

24.04.20

Claude Monet, The Japanese Bridge
Claude Monet, The Japanese Bridge (1920-22). Nguồn: Wikimedia commons