Thơ, Góc chữ

Cầu ô thước tháng Tứ

Lại một đêm mưa cạn
Nối thế giới song song
Lại vùng không biên giới
Rơi nghiêng giọt đoạ đày

Trăng mờ giăng lối tỏ
Hoài thương ngập đường mòn
Một mảnh thơ tinh tú
Treo giữa trời làm thinh