Sự kiện đương đại

“Xem đêm Càng đêm”: Ranh giới nghệ thuật của một trưng bày ánh sáng

“Xem đêm, càng đêm” diễn ra tại không gian triển lãm của Manzi, số 2 ngõ Hàng Bún, từ ngày 05/07 đến ngày 09/08/2020. Triển lãm bao gồm hai phần nối tiếp nhau theo thời gian là “Xem đêm” và “Càng đêm”.