Danh họa, Kinh điển

Caravaggio: một góc nhìn đương đại

Dịch từ bài viết của tác giả John Berger về họa sĩ Caravaggio – trong một trần tình không dễ đoán khi được hỏi về họa sĩ mà ông yêu thích nhất.